GPS Solution Hörby

GPS lösningar för uppföljning, av ditt företags fordonspark, och digitala körjournaler.

Information om Total Fleet System  

Total Fleet är ett komplett system för företag med fordon och transporter som del av sin kärnverksamhet. Systemet levererar kontroll och överblick över små som stora fordonsflottor. Systemets syfte är att effektivisera resursutnyttjandet och öka lönsamheten.

 

Total Fleet är ett effektivt verktyg för uppföljning av personalens tid och uppdrag. Systemet kan användas för att reducera körtid ute på väg, optimera produktiviteten samt tidsåterrapportering.

 

Funktioner för ökad lönsamhet

 • Åskådligör arbetstider
 • Analyserar produktivitet
 • Positionering med GPS för att möjliggöra spårning av stulet fordon
 • Hanterar stort antal larm
 • Reducerar körsträcka och bränsleförbrukning
 • Ökar antalet avslutade jobb
 • Bekräftelse av arbetstid
 • Antalet otillåtna resor kan minimeras
 • Ökar kundservicen genom bättre uppföljning och redovisning
 • Minskar kostnader genom effektivare planering av service och underhåll
 • Är ett öppet, webbaserat, system som är tillgängligt via standard Internet uppkoppling
 • Användarvänligt och lättadministrerat verktyg


 

Urval av systemets standardfunktioner

 • Realtidspositionering av både fordon och personal
 • Detaljerade aktivitetsrapporter
 • Point of interest / intressanta platser (kunder, mackar, sjukhus... )
 • Export av data till XLS, XML, CSV, PDF ...
 • Avancerad meddelandehantering mellan dispatcher/fordon
 • Uppdragshantering till/från fordon (navigator, PDA…)
 • Hitta närmast tillgängliga resurs med hjälp av positionering med GPS
 • Automatisk larmhantering
 • Automatgenererade rapporter via e-post eller till server
 • Underhålls- och service hantering
 • CAN-bus anslutning
 • Anslutning till färdskrivare

Till topp ->
 

Fleet management med GPS

 

Fleet management modulen möjliggör för användaren att söka sina enheter i realtid med hjälp av positionering (GPS), söka och analysera all relaterad information gällande fordon men även personal. Fleet management modulen erbjuder möjlighet att differentiera fordonen, organisera som typ (lastbil,trailer, bil, kran …) och som grupper (utleverans, frysbil …) och därifrån ta beslut baserad på fordonets
realtidsstatus och aktivitet.

 

Man kan göra online aktiviteter, uppdragsplanering för ett eller flera fordon, som att spåra, lokalisera, aktivera parkeringsläge vilket har direkt påverkan på säkerhetsmodulen.

 

Till topp ->

 

Fältresurser

I fältresursmodulen kan dispatcher välja den bästa fältresursen för varje jobb, baserad på prioritet, kunskap, lokalisering och tillgänglighet. Genom att hantera personal och fordon mer effektivt, bilr organisationen mer kundorienterade och erbjuder en högre servicenivå.

 

Total Fleet är ett effektivt verktyg för personalplanering och uppdragsplanering. Alla uppdrag hanteras av back-office och kan automatiskt, med tillhörande navigationsinstruktion skickas till resurser på fältet.

 

Till topp ->

 

Exempel Larmhantering

 

 • Rörelseupptäckt
 • Otillåten körning
 • Ingen spänning
 • Olycka
 • Extern sensorhantering
 • Batterispänning låg
 • Stöld och bortforsling
 • Hastighetsöverträdelse
 • Åverkan på enheten
 • Geofencing

 

Till topp ->

 

Statistik och rapportgenerering

Total Fleet erbjuder ett effektivt och lättanvänt verktyg för all statistik och rapportgenerering. Ett stort antal standardrapporter kompletteras av möjligheten till egendefinerade utskrifter. Rapporterna kan automatgenereras och distribueras till valda mottagare via e-post eller till server.

 

Till topp ->

 

Öppet gränssnitt säkrar framtida funktioner

Total Fleet har möjlighet till automatisk och kundspecifik överföring av dataström till en tredje parts applikationsserver.
Detta kan vara mycket användbart för kunder som har specifika applikationer i vilka man vill utöka geografiska och telematikdata som presenteras i systemet (arbetstider….). Format och innehåll kan definieras (XML till HTTP, CSV till FTP, ...
Total Fleet kan också ta emot data från annan applikation (tredje parts kommunikationsserver, ..) Detta gör Total Fleet till en verklig öppen plattform, och som tillåter kunden att bygga en fullt integrerad service.


 


Ring oss så berättar vi mer !