GPS Solution Hörby

GPS lösningar för uppföljning, av ditt företags fordonspark, och digitala körjournaler.

Öka produktiviteten genom integrerad uppdragshantering

Total Com erbjuder ökad produktivitet och minskad belastning - både på människa och miljö

Total Com är en komplett integrerad lösning för uppdragshantering som riktar sig till företag som har transport och service som del av sin kärnverksamhet. Genom att integrera mobil navigation till det marknadsledande positioneringssystemet Total Fleet, har ett komplett system för uppdragshantering skapats.
 

Minskade kostnader

  • minimera körsträckor
  • utnyttja dem mest lämpliga resursen  
  • utnyttja personalens tid maximalt  
  • minska kostnader för bränsle och underhåll

  

Ökad produktivitet  

Total Com managementmodul, Total Fleet, ger användaren möjlighet att söka samtliga rörliga transportenheter i realtid. Resultatet av sökning och analys av all relaterad information gällande fordon och personal ger beslutsunderlag baserad på fordonets realtidsstatus och aktivitet.

Genom Total Coms uppdragshantering med dess unika integration till Garmins navigationsenheter kan trafikledaren vidarebefordra uppdrag och anvisningar direkt ut till navigationsterminalen i önskat fordon.

Kommunikationen via GPRS mellan den centrala och de rörliga enheterna är snabb och dubbelriktad. En direktkontakt med förare och fordon upprätthålls via lättillgängliga och fördefinierade meddelanden. Manuella textmeddelanden är möjliga via navigationsterminalen för största möjliga flexibilitet. Hanteringen blir snabb och precis med minskad risk för missförstånd med onödiga kostnader och tidsspillan som följd.


Ökad service - fler och lönsammare kunder

Kunderna är direkt betjänta av systemet. Kortare framkörningstider och ökade möjligheter till underhandsinformation är viktiga komponenter. Systemets positioneringsfunktioner och förarens möjligheter till löpande återrapportering ger en betydande kvalitetshöjning av servicenivån.


Minskad miljöpåverkan

Genom ett effektivare utnyttjande av resurserna minskar utsläpp och den totala miljöbelastningen.Kontakta oss för mer information om våra Total Fleet-produkter.