GPS Solution Hörby

GPS lösningar för uppföljning, av ditt företags fordonspark, och digitala körjournaler.GPSmart integrerad ISA och navigation

  • Stor pekskärm med bästa upplösning
  • Samtidig ISA + Navigation
  • Föraridentifiering
  • Tjänste- och privatkörningsval
  • 2-vägs kommunikation via Messenger
  • Massinläsning av intressepunkter (kunder, serviceställen...)
  • Statistik, rapportering och uppföljningsfunktion
  • Möjlighet till egen guideröst
  • Individualiserad företagsprofil av bakgrunder, vyer mm.
  • Egen utveckling möjliggör kundanpassning
  • micro-SD minneskort

 

 

ISA i korthet

ISA betyder Intelligent Speed Adaption, eller översatt  ”intelligent stöd för anpassning av hastighet”

Enhetens  GPS-mottagare och dator, motsvarar den som finns i en navigator, samt Trafikverkets databas, NVDB, med det svenska vägnätets gällande hastighetsbegränsningar.  GPS-tekniken  i Total ISA registerar fordonets hastighet och jämför den med den på platsen gällande hastighetsbegränsningen.  

Total ISA tar även hänsyn till tilläggsskyltar med exempelvis datum och tidsstyrd hastighetsbegränsning.  Hänsyn tas även till typ av fordon, personbil eller lastbil.

Förändringar i Trafikverkets databas  uppdateras via enhetens minneskort, eller i realtid genom integration med TotalCar kommunikationslösning. Uppdateringar förmedlas direkt till Total ISA  och överensstämmelse uppnås med den verkliga situationen på platsen där fordonet  befinner sig.
 

Tydliga signaler assisterar föraren

Via den tydliga  stora, högupplösta, displayen visas gällande hastighetsbegränsning parallellt med fordonets aktuella hastighet. Skulle hastigheten överskrida begränsningen, blinkar hastighetssymbolen samtidigt som ljudsignal avges för att informera föraren att anpassa hastigheten.


Samtidig ISA + Navigation

Med Navigationen  aktiverad, agerar ISA-funktionen i bakgrunden. Om hastighetsgränsen överskrids, växlar displayen automatiskt från kartläge till ISA-läge. Navigationens röstguidning är aktiverad även i ISA-läget för att säkra kontinuerlig guidning. När hastigheten anpassats, återgår enheten automatiskt till kartläge.


Navigation i korthet

Mervärde genom integrerad Navigation


Total ISA är försedd med komplett navigationsfunktion och den senaste navigations- och karttekniken.  Dubbla kostnader och dubbla enheter undviks då den integrerade enheten ger ett komplett stöd för hastighetsanpassning, navigation och information.

Den egenutvecklade programvaran, ger flera förmånliga möjligheter. Bland annat möjligheten att individualisera skärmbildernas utseende med företagets logotyp, färgsättning, inläsning av egen guideröst mm.


Massimport av intressepunkter

Utöver detta kan massimport av intressepunkter, POI, genomföras vilket spar tid och säkerställer att samtliga kund- och servicepunkter alltid finns tillgängligt för föraren.


Övrig funktionalitet

Föraridentifiering och Privat / Tjänstekörning


Enheten har inbyggt stöd för identifiering av förare genom kod samt val av ärendetyp - Privat eller tjänsteärende.


Messenger 2-vägs kommunikation
  

Kopplingen till Total Car kommunikationslösning, ger möjlighet till 2-vägs meddelandehantering via Messenger


Återrapportering ger underlag för uppföljning och besparing
  

Anslutning till Totalcar kommunikationslösning levererar fullt stöd för  statistik och uppföljning.  Genom återrapporteringen kan bland annat den genomsnittliga hastigheten avläsas för att jämföras med bränsleförbrukning och service- och underhållskostnader.

 

Minimal installation

Total ISA levereras komplett med:

 • Universalfäste för vindruta
 • Strömkabel
 • Minneskort med vägnätsdatabas, NVDB

 

Kontakta oss för mer information om våra ISA-produkter.