GPS Solution Hörby

GPS lösningar för uppföljning, av ditt företags fordonspark, och digitala körjournaler.

 

Drivexpert – system för ecodriving som ger bättre körbeteende och bränslebesparing

Driveexpert analyserar den enskilde föraren, grupp av förare eller hela fordonsflottan i syfte att utveckla och främja ett mer miljövänligt, ekonomiskt och säkrare körsätt. Genom den utförliga analysen kan utbildning av förarna genomföras på ett effektivt, ekonomiskt och individanpassat sätt.


Driveexpert betygsätter och analyserar körningen utifrån miljöaspekt, ekonomi och säkerhet. Systemet bidrar till att utveckla ett grönare, mer miljövänligt och ekonomiskt körsätt vilket leder till bränslebesparing, s k ecodriving:

 • Bränslebesparing ger minskad kostnad och lägre miljöpåverkan
 • Ett anpassat körbeteende minskar risken för olyckor
 • Miljövänligt körbeteende och lugnare framfart påverkar företagets varumärke positivt

 

 

Drivexpert skapar genom att poängsätta körning, ett förar- och fordonsunikt "DNA" som:

 • Ger analysdata samt förar- och fordonsunika profiler baserade på verklig körning
 • Analysdata och poängsystem för enskild förare, grupp eller hela fordonsflottan
 • Sammansatta och utförliga grafer och vyer ger snabb och tillförlitlig information
 • Analysdata ger underlag för anpassad utbildning och förbättring
 • Poängsystemet ger incitament för individ och grupp att förbättras

Drivexpert är tillgängligt:

 • i  SaaS (Software as a Service) mode
 • som ett säkert fristående paket med access över Internet
 • i kombination och integrerat med resurshanteringssystemet Total fleet